تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک ـ گفتگو با اشرف‌نشانها

امروز چهارشنبه ۳۰شهریورماه همزمان با حضور رئیسی جلاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در نیویورک با تجمع و تظاهرات خود علیه حضور رئیسی جلاد به اعتراض برمی‌خیزند.

هیچ چیز بالاتر از این نیست که مردم ایران بتواند به آزادی خودش برسد با این تاریخچه طولانی و عظیم که دارد و با این فرهنگی که دارد، پایان این رژیم دیکتاتور و سرکوبگر به‌زودی فرا می‌رسد و مردم بایستی انتخاب بکنند آزادانه آن حکومت خودشان را مقاومت و مخالفت علیه رژیم در حال افزایش است نقطه جوشش و خیزش فرا رسیده است زمانش رسیده است بنابراین به من بپیوندید در این شعار ایران آزاد ایران آزاد.

مطالب مرتبط

تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک علیه حضور رئیسی جلاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک علیه حضور رئیسی جلاد + گزارش تصویری