علت سرعت شعله‌ور شدن قیام در شهرهای مختلف میهن چه بود؟ ـ قیام سراسری در شهرهای میهن

گفتگو با بهروزی پرتوی

آخوندها ۴۳سال با سرکوب تلاش کردند جامعه را ساکت کنند، کشتند و جنایت کردند تا مردم را بترسانند، با گشت ارشاد و سرکوب زنان خواستند جامعه را مرعوب سازند؛ اما به‌خاطر ۴دهه مبارزه بی‌امان و سازش ناپذیر مجاهدین با رژیم ولایت فقیه و ایستادگی بر سر شعار آزادی و حاکمیت مردم، رژیم جلادان پیوسته از پیوند جرقه بر انبار باروت یعنی از پیوند شرایط انفجاری جامعه با مقاومتی می‌ترسد که چهل سال است با سنگین‌ترین بهای خونین پرچم پیکار آزادی و قیام و سرنگونی را برافراشته نگه‌داشته و همین پیوند است که می‌تواند بنیان رژیم جنایت و کشتار را از بن برکند.

قتل مهسا جرقه‌ای بر انبار باروت خشم خلقی بود که از ۴۳سال حاکمیت جنایت و غارت ولایت فقیه به‌تنگ آمده است.

این خشم در ۳روز تظاهرات و خیزش مردم در تهران، سقز، مهاباد، سنندج، دانشگاه تهران و کرج بارز شد. شعارها به‌سرعت اصل نظام را نشانه گرفت. شعارهای «خونین تمام ایران، از کردستان تا تهران»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» ارکان رژیم ولایت فقیه و بیت دیکتاتور فرتوت را به‌لرزه درآورد.

مطالب مرتبط

علت خیزش مردم ایران چیست؟ ـ قیام سراسری در شهرهای میهن

۴دهه شقاوت و زن‌ستیزی

لطفا به اشتراک بگذارید: