علت گسترش قیام در شهرهای مختلف میهن چیست؟ ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

گفتگو با مهندس حسین یعقوبی

قتل مهسا جرقه‌ای بر انبار باروت خشم خلقی بود که از ۴۳سال حاکمیت جنایت و غارت ولایت فقیه به‌تنگ آمده است.

این خشم در ۳روز تظاهرات و خیزش مردم در تهران، سقز، مهاباد، سنندج، دانشگاه تهران و کرج بارز شد. شعارها به‌سرعت اصل نظام را نشانه گرفت. شعارهای «خونین تمام ایران، از کردستان تا تهران»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» ارکان رژیم ولایت فقیه و بیت دیکتاتور فرتوت را به‌لرزه درآورد.

زنان در بسیاری از صحنه‌ها پیشاپیش صفوف تظاهرات و درگیری با مزدوران سرکوبگر بودند. پاسداران به‌سمت مردم گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی شلیک کردند. چند تن از مردم به‌شدت مجروح شدند. اما خیزش مردم آرام نشد و شدت گرفت و تا ساعات پایانی شب ادامه داشت. پس از آن نیز جنگ و گریز جوانان با مزدوران تا نیمه‌های شب در جریان بود.

این وضعیت سراپای رژیم را لرزاند. آن‌قدر که نه‌تنها خبری از شاخ و شانه کشیدنهای قبلی سرکردگان سرکوبگر انتظامی نیست، بلکه از بالا تا پایین رژیم با زبونی تلاش می‌کنند یا بر جنایت قتل مهسا سرپوش بگذارند و یا تقصیر را برگردن دیگری بیندازند.

مطالب مرتبط

تلاش رژیم آخوندی برای ایجاد اخلال در اینترنت شهرهای بپاخاسته ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

تظاهرات دانشجویان علم‌و‌صنعت، بهشتی، یزد، خوارزمی کرج، علوم پزشکی تبریز، علوم اجتماعی علامه و امیرکبیر تهران در حمایت از قیام سراسری

لطفا به اشتراک بگذارید: