چرا خیزش اخیر در شهرهای میهن به سرعت به درگیری با نیروهای سرکوبگر کشید؟ ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

گفتگو با احمن کامیاب

در جریان این قیام، مردم و جوانان تهران، مشهد، رشت، اهواز، اصفهان، نیشابور، اراک، کرمانشاه، خرم‌آباد و دیگر شهرها با شعار مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها آمدند. در تهران مردم در بلوار کشاورز و خیابان‌های وصال، کارگر و ایتالیا دست به تظاهرات زدند و با یگان ویژه درگیر شدند. آنها شعار می‌دادند: ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما! و خامنه‌ای قاتله، حکومتش فاسده! تظاهرکنندگان که زنان نقش فعالی در آنها داشتند، چند خودروی گشت ارشاد و یگان ویژه را به آتش کشیده و یا واژگون کردند. شماری از مردم معترض دستگیر شدند. درگیری و جنگ و گریز تا پاسی از شب ادامه داشت.

در کرج و مشهد مردم با شعار بجنگ تا بجنگیم و توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه! و در اهواز با شعار می‌کشم، می‌کشم، هر آن‌که خواهرم کشت دست به تظاهرات زدند.

دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه تهران، شریف، امیرکبیر، علامه، تربیت معلم، تربیت مدرس، ملی، هنر و دانشگاه اصفهان دست به اعتراض زدند.

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر(پلی‌تکنیک) شعار می‌دادند می‌کشم، می‌کشم، هر آن‌که خواهرم کشت، مرگ بر دیکتاتور، خونین تمام ایران، از کردستان تا تهران! از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان! بسیجیان به دانشجویان حمله کردند که با شعار بسیجی برو گمشو دانشجویان مواجه شدند. دانشجویان معترض در بیانیه‌یی گفتند: «قتل ددمنشانه مهسا امینی نماد ۴۴سال سرکوب و وحشیگری است. روزی قاتلان مهسا و تمامی قربانیان ۴دهه گذشته که چند صباحی پایه‌های کاخ ستم خود را بر سیل خون مردم بنا کرده‌اند، به‌دست عدالت ملت سپرده خواهند شد».

مطالب مرتبط

بررسی وضعیت نیروهای سرکوبگر رژیم در جریان خیزش مردم ایران ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

شورشگران ایران بپا خاسته‌اند

لطفا به اشتراک بگذارید: