بررسی وضعیت نیروهای سرکوبگر رژیم در جریان خیزش مردم ایران ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

گفتگو با محسن بداقی

شهادت دختر جوان کرد جرقه‌یی شد بر انبار باروت خشم اجتماع و آتشی در دست نسل شورشگر در تهران و کرج و گوهردشت و کامیاران و دیواندره و سنندج و مریوان و بوکان و ایلام و تکاب و بانه و بیجار و قروه و مشهد و رشت و سایر شهرهای ایران.

خامنه‌ای تلاش کرد با گسیل نیروهای سرکوبگر به خیابان و دانشگاهها شعله را خاموش کند اما دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران و سایر شهرها برخاستند و نشان دادند که از کردستان تا تهران جوانان آماده‌اند تا بند از بند رژیم رو به زوال بگسلند.

و سرمای زمستان میهن را به پایان رسانده، نویدبخش خجسته بهاران میهن و روز آزادی شوند.

این صدای پای بهار است:

«مرگ بر دیکتاتور ـ مرگ بر خامنه‌ای.».

«مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»

دانشگاه می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد...

«میکشم؛ میکشم؛ آن که خواهرم کشت»

و اینک هم‌راه با زنان و مردان و جوانان عاصی در شهرهای مختلف، کانون‌های شجاع و قهرمان شورشی با اعلام آماده‌باش رهبر مقاومت برای کوبیدن کاخ استبداد شیخ مهیا شده‌اند.

از آن ماست پیروزی

از آن ماست فردا

مطالب مرتبط

وضعیت کنونی قیام و خیزش مردم ایران ـ خشم و خیزش در شهرهای میهن

جواب مردم به خامنه‌ای و بیتش

لطفا به اشتراک بگذارید: