پیام مسعود رجوی ـ خروش و خیزش در شهرهای میهن

مسعود رجوی ـ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

دانشجویان، کارگران، نفتگران و کشاورزان آگاه، کسبه جوان، پرستاران و معلمان از زن و مرد،  تا اطلاع ثانوی و استقرار دولت موقت، سربازان و افسران وطن در ارتش آزادیبخش ملی و حافظان جان و سلامت و ایمنی و حل و فصل امور و مشکلات مردم هستند.

مسعود رجوی ـ ۲۶شهریور۱۴۰۱: سنندج و سقز نباید تنها بمانند. از ایستادگی زنان و جوانان جنگاور در سنندج باید درس گرفت. جوانان شورشگر در شهرهای دیگر به یاری برمی‌خیزند.

رژیم باید حساب یکایک خون‌ریزی‌ها و جنایت‌هایش را پس بدهد.

 

مطالب مرتبط

مسعود رجوی: هوشیاری و آماده‌باش برای کانون‌ها و جوانان شورشگر در سراسر کشور- ۲۲شهریور ۱۴۰۱

سومین روز اعتراضات و خیزشهای مردمی با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در سنندج، مهاباد و کرج

لطفا به اشتراک بگذارید: