فضائلی ـ مهسا امینی بهانه است اصل نظام نشانه است

فضائلی عضو دفتر نشر آثار خامنه‌ای ۲۸شهریور۱۴۰۱: 

 از مردمی که به‌صورت دلسوزانه و دغدغه‌مند نسبت به حادثه تأسف برانگیزی که برای هموطن کردمان مهسا امینی پیش آمد، به روش پلیس امنیت اخلاقی نقد دارند که بگذریم، رفتار عده‌یی این حقیقت را آشکار می‌کند: مهسا امینی بهانه است، اصل نظام را نشانه است.

 

مطالب مرتبط

قتل وحشیانه مهسا امینی ـ خیزش مردم ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

تظاهرات در تهران و شهرهای مختلف با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و به‌آتش کشیدن خودرو و موتورهای یگان ویژه

 

لطفا به اشتراک بگذارید: