کارزار علیه سفر رئیسی جلاد به نیویورک ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

میهمان برنامه دولت نوروزی

قسمت چهارم

....رژیم همه دارایی مردم را به تاراج و حراج گذاشته و دولت‌های غربی به این تن دادند، نه بخاطر اینکه دلشان بحال ملت ما بسوزد بخاطر اینکه می‌بینند. دیگر سکوت وجدان هر انسانی را بصدا درمی‌آورد همانطور که فاشیست باعث شد تمام مردم دنیا بر علیه فاشیست با هم متحد شوند و همانطور که آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث شد مردم دنیا بر علیه آپارتاید بپاخیزند، امروز مردم دنیا ( با هرکسی که صحبت میکنیم ) ابراز انزجار از این حکومت میکند و به همان شکل به این رژیم نگاه میکنند که به دولت هیتلر نگاه میکردند و این دستاوردیست که با تک تک خون بچه‌های این مقاومت از همان کشتارهای زندان در سال ۶۷ به این مرحله رسید. و از طرف دیگر رژیم را می‌بینیم که با فرستادن دیپلمات تروریست و بمب گذاری‌ها و شیطان‌سازیهایی که بر علیه مقاومت میخواهند بکنند، میخواهند خواسته‌های مردم ایران را تقلیل بدهند و کمرنگ بکنند ولی کور خواندند، خدا را شکر که ما این مقاومت و مجاهدین را داریم، آنها راه حقیقی را به ما نشان میدهند و به تمام دنیا ثابت کردند همانطور که آقای مسعود رجوی گفتند تا سرنگونی این رژیم می‌ایستیم..... 

 

قسمت پنجم

 

قسمت ششم

 

 

مطالب مرتبط

دومین روز خیزش سنندج در اعتراض به‌قتل جنایتکارانه مهسا امینی ـ پیام مسعود رجوی

مهسا امینی؛ نامی که اسم رمز قیام شد

«شانگهای» درمانی در پشت درهای نیویورک!

سومین روز تظاهرات یاران شورشگر در مقابل سازمان ملل در نیویورک