مظلومیت مهسا امینی ـ قیام علیه خامنه‌ای ـ قضاوت با شما

بار دیگر بی‌گناهی، قربانی جنایات مأموران سرکوبگر خامنه‌ای شد، این بار در تهران مهسا امینی که اهل سقز است.

پس از دستگیری مهسا امینی او را در داخل خودرو به شدت کتک می‌زنند که حالش بسیار بد می‌شود.

مأموران رژیم با تأخیر زیاد اجازه می‌دهند آمبولانس بیاید که او به کما می‌رود.

بعداً رژیم به دروغ اعلام کرد که مهسا امینی جوان ۲۲ ساله! به ناگهان دچار عارضه قلبی شد.

نمونه‌های بسیاری در این رژیم وجود دارد که افراد بی‌گناه در زندان‌ها یا بازدداشتگاه‌ها توسط رژیم به قتل می‌رسند.

خامنه‌ای در جریان قیام دی ۹۶ تعداد زیادی را در زندان‌ها کشت و اعلام کرد خودکشی کردند.

مردم ایران ستار بهشتی و زهرا کاظمی و هزاران بی‌گناهی را که در زندان‌های این رژیم کشته شدند فراموش نمی‌کنند.

از آنجا که خامنه‌ای- رئیسی در تمامی طرح‌های خودشان شکست خوردند، رو به سرکوب عریان آورده‌اند.

آیا خامنه‌ای- رئیسی می‌توانند با این جنایت‌ها جامعه انفجاری و عاصی ایران را کنترل کنند؟

مطالب مرتبط

گران کردن بنزین به بهانه گرانی آن در دیگر کشورها ـ قضاوت با شما

پاسخ قتل مهسا امینی، خیزش و قیام

لطفا به اشتراک بگذارید: