ترانه‌ای برای مهسا

آسمون خونه

چشما بارونه

دشتا گلگونه...

مهسای ما رفت و برنگشت خونه

اینجا ایرونه

 

مطالب مرتبط

قاتل مهسا امینی چرا سکوت کرد؟ ـ تیک تاک

گناه مهسا چه بود؟!