کنفرانس بروکسل ـ فراخوان به دولت بلژیک برای آزاد نکردن اسدالله اسدی ـ تیک تاک

گفتگو با جان برکو رئیس و سخنگوی پارلمان انگلستان ۲۰۰۹ ـ ۲۰۱۹ و سناتور رابرت توریسلی

جان برکو - رئیس و سخنگوی پارلمان انگلستان (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹):

این موضوع به ما اجازه داد نه تنها کسانی که همدیگر را می‌شناسند بیایند اینجا با هم صحبت کنند بلکه کسانی که شخصاً همدیگر را نمی‌شناسند بتوانند در کنار همدیگر قرار بگیرند و با یک روحیه مشترک امروز در کنار همدیگر باشند. ما همه وحشت‌زده هستیم از اعمالی که آنها را داریم محکوم می‌کنیم. در رابطه با عمل رژیم ایران علیه گرد‌هم سالانه مقاومت.

ما در چارچوب یک عمل تروریستی صحبت نمی‌کنیم که مثلا یک بی‌توجهی نسبت به آن وجود داشته است. ما در رابطه با یک عملی صحبت می‌کنیم که طراحی شده و تمرکز داشت و توسط افرادی انجام شد که باهم در همآهنگی بودند با حمایت و توسط حکومت انجام شد.

این عمل در یک مدت زمانی حداقل چند ماهه طراحی و برنامه‌ریزی شد و هدف آن به‌روشنی حساب شده بود و می‌خواست بیرحمانه صورت بگیرد. هم‌چنین در نقض قانون و یک کشتار جنگی انجام می‌گرفت و هر چه جمعی‌تر انجام می‌گرفت برایشان بهتر بود با آن فرد شروری که در آن نقش داشت. به نظرم نمی‌توان اهمیت آنرا به قدر کافی مورد تأکید قرار داد و همکارانم از جمله خانم بتانکور که سوابقش را گفت و صحبت‌هایش بسیار تاثیرگذار بود.

مطالب مرتبط

بازتاب کارزارهای مقاومت ایران در عرصه‌های مختلف ـ تیک تاک

کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در بروکسل - معرفی کتاب «تروریسم دیپلماتیک، ساختار تروریسم دولتی ایران» وظایف اروپا

لطفا به اشتراک بگذارید: