ترانه‌های منتخب ـ دختر ایران، فرزند من شهید، من شورشی‌ام، میتوان و باید ـ پیشاهنگ

آیدا جباری، گروه کر، روزبه عماد، و آیدا 

من شورشی‌ام

من شورشی‌ام چل ساله که خاکم
بغضی تو سینه‌ش حبسه و کینه‌ش
مث یه بمبه که تو خیابون شده منفجر
من شورشی‌ام احساس رهائیمو
دستبن نمی‌تونی بزنی تا گفتم
مرگ بر تو زندگی آغاز شد، منتشر

من شورشی‌ام صد‌صد می‌کُشی ولی
هستم هنوزم و پوزتو می‌مالم
به خاک ذلت ملت نمی‌خوانت
اگه نتو بستی ولی خط وصله
خط ما بین قلبامون اصله

من شورشی‌ام زاده‌ی فقرم
توی تهرون گورخوابم
اهوازِ بی‌نفس‌مونده‌ی توی تب و تابم
تو فکر سقفی تو سرپل ذهابم
بلوچم که توی کپر زیر موج شن در التهابم،
زاینده‌رودٍ تشنه‌ی آبم
ولی تو با گوله دادی جوابم

من شورشی‌ام اگه با تو نجنگم قطعا اینجا می‌میرم
اگه با تو بجنگم شاید!
ولی حقمو بی‌شک می‌گیرم
من شورشی‌ام انکار توام
سرچشمه‌ی روشن تأثیرم
من روحِ تهاجم بی‌وقفه
حتمیت لحظه‌ی تغییرم

من اون تاکسی رونی که بنزینشو بردی
اون مالباخته که داروندارشو خوردی
اون کولبری که دوستشو کشتی
اون دخترآبی که حقشو مشتی
فسیل وحشی ازش گرفتنو
پرش رو چیدنو یه عمر چریدنو
حالا ببین منو
من شورشی‌ام هم‌اسم اون که
اسمشو نداد بِت اون دختری که
زیر شکنجه پر زد و رنج آزادی رو برد
پر شده حالا جاش
می‌ترسی از تکرار صداش
من شورشی‌ام همه راها رو رفتم
حریق خونبار شصت و هفتم
خروش و ضجه‌ی مادری‌ام که
بچه‌‌شو توی باغچه‌ی خونه خاک کرد
اینا روکه نمی‌شه از تاریخ پاک کرد

من شورشی‌ام اگه با تو نجنگم قطعا اینجا می‌میرم
اگه با تو بجنگم شاید!
ولی حقمو بی‌شک می‌گیرم
من شورشی‌ام انکار توام
سرچشمه‌ی روشن تأثیرم
من روحِ تهاجم بی‌وقفه
حتمیت لحظه‌ی تغییرم

مطالب مرتبط

روایت شاهدان ـ روایتی از ایستادگی مجاهدین سرفراز در سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی

با یاد مجاهد شهید حسین (بهرام) بخارایی