شرایط قیام از هر زمان مهیاتر ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

میهمان برنامه: صادق پشم‌فروش

شقایق از انزلی: راستش می‌خواستم یک موضوعی را مطرح کنم. الان خیلی صحبت از مرگ خامنه‌ای می‌شود. ما همیشه منتظر این بودیم که یک جرقه‌ای زده شود و یک حادثه‌ای اتفاق بیافتد تا مردم بریزند در خیابان. الان شرایط قیام واقعا آماده است.

بخاطر اینکه اگر خامنه‌ای مرده باشد یا بمیرد پایه‌های این حکومت واقعا می‌ریزد. این حکومت نابود می‌شود. لذا اینها می‌خواهند همه چیز را در خفا نگه‌دارند تا بتوانند به کارهای خودشان ادامه دهند و همان ظلم را به مردم روا کنند.

همان اتفاقی که الان برای مهسا امینی افتاده است. ما ۴۳سال ظلم اینها را تحمل کردیم. چه آنهایی که اینجا ماندند و چه کسانی که به خارج رفتند. این صداها دیگر آن صداها نیست. صداهای معمولی نیست صداهایی شده مانند شمشیر دو لبه.

اینها باید از مردم ایران بترسند. اینها الان شرایط به جایی رسیده که از زنان ما بترسند. زنان ما شده‌اند مانند مهسا امینی که بی‌گناه کشته می‌شوند در حالیکه سالیان است خیلی اختلاس‌ها و جنایتها دارد انجام می‌شود و صدایش در نمی‌آید.

ما پیام برادر مسعود را به گوش جان شنیدیم. الان برای قیام آماده هستیم. این آخوندها باید از ما بترسند. ما از تمامی وجود از اینها متنفر هستیم. هر جا که ما خاموش بودیم اینها یک گندی زدند. مردم ایران دیگر پشت اینها نیستند و عاشقانه برای آزادی کنار شما هستیم.

ساعت وصل ـ پیام من به جامعه جهانی این است که از این رژیم تروریستی حمایت نکنید ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ مردم ما تشنه آزادی هستند و از فقر خسته شده‌اند ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد ـ قسمت چهارم

تماس هموطنان از داخل کشور

مطالب مرتبط

مشکلات فزاینده در سال تحصیلی جدید ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

مصاحبه تلویزیون الغد با یکی از اعضای کانون‌های شورشی در داخل کشور