خبرتوخبر ـ بسیج برای حلوا حلوا کردن رئیسی ـ پیک شادی

این هفته خبرتوخبر خبر داره براتون از بسیج سگ و سیله‌های رژیم برای حلوا حلوا کردن دولت آخوند رئیسی

آخوند گریان: دولت سیزدهم در مسائل اقتصادی با این‌که واقعاً مکرر شنیدید من هم نمی‌خواهم تکرار گذشته بشه ولی وقتی دولت خزانه را تحویل گرفت در سخت‌ترین شرایط و مشکلترین وضعیت اقتصادی، هم از نظر تورم و هم از نظر خالی بودن خزانه و هم از نظر بهم ریختگی اوضاع، در چنین شرایطی تحویل گرفت ولی در این یازده ماه هم در مسائل اقتصادی قدم های بزرگی را انجام داده و  هم این‌که در ارتباط با دیپلماسی خارجی تحرک بی‌سابقه! داشته، آنچه را که فوق توقع بود، در این یازده ماه دولت شما توانسته انجام بده

این هم جواب دندان شکن مردم به این دروغهای خامنه‌ای و امام جمعه هایش:

شعار: مرگ بر دولت بی‌کفایت مرگ بر دولت بی‌کفایت

 

مطالب مرتبط 

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ آخوند رئیسی دروغگو و وعهده‌های که هیچ کدام ماده نشد

خبر تو خبر ـ خامنه‌ای و سیاست نعل وارونه