خامنه‌ای چرا دست از اعدام برنمی‌دارد؟ ـ تیک تاک

من کشته شدم من هم با پدرم مردم زیر خاک رفتم

چرا خامنه‌ای و رئیسی دست از اعدام برنمی‌دارند؟

القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران:

دادگاه آن تشکیل شد و منتهی به صدور حکم اعدام این فرد سارق شد

راستی! چرا سارقین و رانت‌خواران را اعدام نمی‌کنید؟

علی نجفی توانا وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا و جرم شناسی:

شما دیدید که آقازاده‌ٔ یک آقا را که مرتکب جرم شده باشد آفتابه بر گردنش بیندازند و در جامعه بگردانند؟

ما سال‌ها راجع به مواد مخدر صحبت کردیم. اعدام‌های زیادی هم داشتیم. . جواب گرفتیم؟

اعدام وسیله‌ای برای حفظ اختناق است و خامنه‌ای از طلسم اختناقش مانند تخم چشم حفاظت می‌کند اما...

یکی از خانواده زندانیان:

عزا داریم لبآسمان سیاه است از این بعد نمی‌خواهیم کس دیگری از ما را بکشند. بس‌مان است.

خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله

مطالب مرتبط

آینده ایران ـ تیک تاک

خامنه‌ای چرا دست از اعدام برنمی‌دارد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: