فساد حکومتی در فوتبال ایران ـ روی خط ایران

گفتگو با اصغر ادیبی ملی پوش سابق تیم فوتبال ایران و عضو شورای ملی مقاومت ایران

بدون اغراق باید اذعان نمود که فلسفه وجودی حکومت آخوندی در دو مولفه «سرکوب و فساد» نهفته است.

زمانیکه از فساد در دیکتاتوری خامنه ای سخن به میان می آوریم، به یقین حتی بزرگترین باندهای مافیایی در سراسر جهان حتی انگشت کوچک این رژیم غارتگر و فاسد نیز نمی شوند.

به هر کجای جامعه و هر ارگان حکومتی که اکنون نگاهی بیافکنیم، مملو از فساد و غرق در وجود شبکه های مافیایی، کلاهبرداری، مال مردم خوری، رانت خواری و در یک کلام «فساد حکومتی» است.

سازمان شفافیت بین المللی در آخرین گزارش خود اعلام کرد: «ایران از لحاظ فساد داخلی در زمره فاسد ترین کشورهای جهان است» 

نمونه هایی مانند «فیش حقوق های نجومی، فساد و چپاول ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، اختلاس در بیمه، رسوایی فساد در فوتبال، پرونده پاساژ علاالدین، پرونده فساد رحیمی، معاوم دولت بیت خامنه ای، پرونده فساد بابک زنجانی، پرونده فساد خاوری، رئیس بانک مرکزی، پرونده فساد استارت اویل، پرونده فساد در کنکور سراسری، پرونده خانه های نجومی، فساد شهرداری و یا پرونده فروش زمین به همسر پاسدار قالیباف» تنها موارد جدید از فساد گسترده طی چند سال ارا به تصوی می کشند.

مطالب مرتبط

۳برابر شدن خط فقر مطلق و چشم‌انداز زمستانی سخت ـ روی خط ایران

ایران - رشد فزاینده فساد در حاکمیت آخوندی

لطفا به اشتراک بگذارید: