سوءاستفاده ابزاری از زائران کربلا ـ قضاوت با شما

خامنه‌ای پایگاه اجتماعی خودش را به‌ کلی از دست داده است، به همین دلیل آویزان اربعین شده است.

او با دجالیت می‌خواهد زیارت کربلا توسط مردم را به حساب رژیم نامشروعش بگذارد و قدرت‌نمایی کند.

آخوند میردامادی امام جمعه خامنه‌ای در اصفهان: فکر نکنید اینهایی که رفتند کربلا ... من به امریکا و اسراییل میگویم هر کدام از اینها یک بمب هستند علیه شما

همگان به یاد دارند که ۱۰ سال پیش چنین بازی‌های تبلیغاتی با اربعین حتی در این رژیم نبود.

اعتراض یکی از زائران بازگشته: هرچی که توی تلویزیون تبلیغ کردن، رئیس عتبات هست چی هست اون پیرمرده هرچی گفت دروغ به مردم گفت اونجا نه وسیله نقلیه هست نه وسیله رفاهی هست مردم از تشنگی و گرنگی
آب هم نبود؟

هیچ، هیچی نیست مردم توی آشغالا خوابیدن، این وعده‌هایی که دادن کجاست؟

برید ببینید زن و بچه مردم بغل خاکریز افتاده بود به خدا 

در حالی که مردم گرسنه از میان زباله‌‌ها دنبال غذا هستند رژیم برای مزدورانش در عراق انبوهی امکانات می‌فرستد.

آیا ‌آخوندها با سوء استفاده از نام اربعین و کربلا، هدفی جز بقای حاکمیت خود دارند؟

مطالب مرتبط

زمینه سازی برای فتوای کسب بمب اتمی ـ قضاوت با شما

پروپاگاندای تبلیغاتی فضاحت‌بار خامنه‌ای-رئیسی در پروژه دجالگرانه راهپیمایی اربعین