زمینه سازی برای فتوای کسب بمب اتمی ـ قضاوت با شما

آخوند میردامادی امام جمعه اصفهان ۲۷خرداد ۱۴۰۱: ایران همان‌طوری که بارها رهبر ما فرموده ما نمی‌خواهیم هیچ وقت سلاح هسته‌یی بسازیم!! چون دین ما و اعتقادات ما اجازه نمی‌دهد از سلاح‌های کور و کشتار جمعی استفاده بکنیم

آخوند رئیسی ۱۷تیر۱۴۰۱ : بارها گفتیم در دکترین نظامی ما سلاح هسته‌ای هیچ جایی ندارد

آخوند رضوی اردکانی امام جمعه شیراز ۱۹شهریور ۱۴۰۱:
اینکه مقام معظم رهبری فتوا داده ایران نزدیک سلاح اتمی نمی‌رود این فقط برای این زمان است!!! فرق بین فتاوای اولیه و ثانویه هست در احکام ثانویه یک موقع ولی فقیه حکمی می‌دهد که ممکن است ده‌ سال دیگه اون حکم را نقضش کند 

اگر راه پیروزی به این باشه که مثلا (..آیه..) که آیا جایز است سم بریزند توی رودخانه دشمن را مسموم کنند؟ گفتند اگر فتح منحصر به همین یک راه باشه بله بله

مطالب مرتبط

دستاوردهای آخوندها از زبان خودشان! ـ قضاوت با شما

مذاکرات وین؛ خامنه‌ای چه انتخابی خواهد کرد؟