پنجمین روز تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل قوه قضاییه جلادان رژیم

پنجمین روز تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان محکوم به‌اعدام پس از ممانعت از شکل گیری تجمع آنها در مقابل مجلس، درمقابل قضاییه جلادان با شعار نه به‌اعدام، اعدام نکنید، برگزار شد.

ماموران جنایتکار انتظامی به‌تجمع خانواده های زندانیان محکوم به‌اعدام حمله و ۲۰نفر از آنها را دستگیر کردند. خانواده های باقیمانده با فریاد یا حسین یا حسین به دستگیری آنها اعتراض کردند.

 

مطالب مرتبط

جان باختن ۹ زائر ایرانی در کربلا بر اثر گرما و نبودن امکانات

پنجمین روز تجمع خانواده‌های محکوم به اعدام مقابل قوه قضاییه با شعار «نه به اعدام»

لطفا به اشتراک بگذارید: