مهاجرت نخبگان نتیجه‌ی سیاست‌های ضدمردمی حکومت آخوندی ـ روی خط ایران

در ایران تحت حاکمیت آخوندها پزشکی هم از رونق افتاده!!

رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا روز چهارشنبه ۱۶ شهریور گفت: « بعضی از پزشکان در کشور ما به دلیل این‌که می‌بینند اموراتشان با پزشکی نمی‌گذرد شغلشان را رها کرده‌اند و در شغلی خارج از رشته پزشکی فعالیت می‌کنند که اغلب این گروه‌ها، گروه‌های پزشکی عمومی و دندان‌پزشکان عمومی و داروسازان و کسانی از متخصصین یا پرستاران و ماماها هستند. برخی از ماماهای ما که فارغ‌التحصیل شده‌اند امروز منشی هستند یا در تاکسی‌تلفنی مشغول به کار هستند یا در اداره‌ای غیر مرتبط به حوزه پزشکی، کارمندی معمولی هستند. این اتفاقی است که وقتی می‌بینید شغلتان درآمد لازم را برایتان ندارد رخ می‌دهد و مجبور هستید تغییر شغل بدهید» «بر اساس آمار نظام پزشکی ایران از ابتدای کرونا تاکنون 5 هزار پزشک از این کشور مهاجرت کرده‌اند»

سایت حکومتی بهار هم نوشت: «اگر یک دانشجو همین الآن به خارج برود ۶۰۰۰ دلار پول دریافت خواهد کرد و همین استاد ۱۰ هزار دلار حقوق خواهد گرفت! پس با این شرایط هرکسی فرصتی پیدا کند، کشور را ترک خواهد کرد» 

چنین وضعیتی منجر به کمبود پزشک و کمبود داوطلب در کنکور برای برخی‌ رشته‌های پزشکی شده است؛ چون رانت و فساد از حیطه‌ی علمی را نیز درنوردیده و جایی برای کسب دانش توسط نخبگان باقی نگذاشته است. روزنامه‌ی حکومتی جوان در اعترافی به این موضوع نوشت: « بخش مهمی از کرسی‌های آموزش پزشکی کشور با افرادی پر می‌شود که حتی در کنکور هم شرکت نکرده‌اند! فرزندان اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان دانشگاه‌های کشور‌های سطح پایینی که به پشتوانه پول وارد این دانشگاه‌ها و سپس وارد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌شوند و درنهایت دانشجویان پردیس‌های دانشگاهی و افرادی که با رانت تغییر رشته می‌دهند هم‌اکنون بخش اصلی کرسی‌های آموزش پزشکی کشور را اشغال کرده‌اند» 

واقعیت این است که اغلب پزشکان در ایران هم مانند سایر اقشار با چپاول دسترنجشان مواجه هستند. برخی نجومی‌بگیران حکومتی هستند و دیگران در فشار کار و استثمار دسترنج خود چاره‌ای جز جلای وطن نمی‌بینند. هیچ نخبه‌ای که در وطن احساس آرامش کند، دست به مهاجرت نمی‌زند. حکومت آخوندی داروها را چند برابر گران کرده، بیمه‌های عمومی درمان ناکارآمد و بی‌اعتبار شده‌اند، پزشکان احساس بی‌آیندگی دارند، کادر درمان به شدیدترین وجه ممکن استثمارشده و از حداقل حقوقشان برخوردار نیستند. این است حکومت آخوندی و آنچه با درمان و کادر درمان در ایران کرده است.  

مطالب مرتبط

بررسی فقر گسترده و سوءتغذیه در ایران ـ روی خط ایران