خامنه‌ای و رؤیای سلطنت موروثی ـ روی خط ایران

بیماری خامنه‌ای و اخبار هزینه‌های میلیاردی پزشک و درمان او سال‌هاست که منتشر می‌شود. وقتی خامنه‌ای آخوند رئیسی را به‌عنوان تنها کاندید خودش به نمایش انتخابات فرستاد و تمامی باند رقیب و حتی نزدیک‌ترین نفرات باند خودش را به‌پای او قربانی کرد. برخی کارشناسان حکومتی این کار او را به‌عنوان زمینه‌چینی خامنه‌ای برای اعلام رئیسی به‌عنوان جانشین خودش می‌دانستند و او را ولی‌فقیه بعدی رژیم معرفی می‌کردند؛ اما این روزها اخباری منتشر می‌شود که قصد دیگری را برملا می‌کند. 
امام‌جمعه‌ی خامنه‌ای در بهارستان گفت: اما در اون بیانیه و سیاه‌نامه مطلبی در رابطه با رهبری آینده نظام مطرح‌شده بود که هر چی منتظر شدیم پاسخی درخور به آن داده بشه باکمال تأسف این واجب به فراموشی سپرده شد قبل از هر چیز مطلب مطرح‌شده توهین آشکاری بود به مجلس معزز و معظم خبرگان رهبری و نمایندگان محترم این مجلس اما متأسفانه به هر دلیلی صدایی از نمایندگان این مجلس شنیده نشد

اگر فرزند رهبری مدظله را مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان رهبر آینده انتخاب کند آیا این حکومت موروثی است؟ ابدا و اصلا در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتماً باید فرزند رهبری باشه اما آیا منعی دارد که اگر همچنین اتفاقی افتاد؟ منعی در قانون هست؟ اصلا و ابدا

بعدازاین زمینه‌چینی مجلس خبرگان جلسه‌ای تشکیل داد و در بیانیه‌ی پایانی این اجلاس نوشت: «شبهه ‌افکنی درباره آینده رهبری بی‌معناست، به شایسته گزینی و انتخاب اصلح توجه داریم» «در اجلاس‌های گذشته گفتیم که انتخاب شوندگان مجلس خبرگان رهبری بایستی برای نام‌نویسی، سطح ۴ حوزه یا معادل آن را داشته باشند که معادل دکتری است»

آیا این اخبار حاکی از زمینه‌چینی برای جانشینی پسر به‌جای پدر است؟ آیا این بازی دیگری است تا بازار رسیدن آخوند رئیسی به جانشینی خامنه‌ای را گرم کند؟ آیا زندگی خامنه‌ای به‌روزهای آخرش رسیده که چنین اخباری ردو‌بدل می‌شود؟ از پیدا و پنهان این ماجرا یک‌چیز واضح و روشن است، حکومت آخوندی در چنان مخمصه‌ای گرفتارشده که حتی قدرت انتخاب یک نفر به‌جای خامنه‌ای در حال مرگ را هم ندارد. 

مطالب مرتبط

نگاهی به فعالیت‌های یاران شورشگر در شهرهای مختلف سوئد ـ روی خط ایران

مسعود رجوی: دعوای مبتذل ژنتیکی و مسابقهٔ مضحک موروثی بین بچهٔ خامنه‌ای با نوهٔ رضاشاه و نوهٔ خمینی بر سر سلطنت