نگاهی به فعالیت‌های یاران شورشگر در شهرهای مختلف سوئد ـ روی خط ایران

گفتگو با بهنام ترک‌زبان

طی این هفته شاهد فعالیت‌های هم‌وطنانمان و یاران شورشگر در شهرهای مختلف سوئد بودیم

هواداران مجاهدین در استکهلم روز ۱۲شهریور ۱۴۰۱، پنجاه‌و‌هشتمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را جشن گرفتند.

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت روز شنبه ۵شهریور در یوتوبوری سوئد آکسیون اعتراضی برگزار کردند.

مطالب مرتبط

وعده‌های دروغ عطش همدان را فرونمی‌نشاند ـ روی خط ایران

جشن پنجاه و هشتمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در استکهلم سوئد