مقابله‌ی مردم با مزدوران خامنه‌ای تحت عنوان آمران به معروف ـ روی خط ایران

گفتگو با گیتا احمد‌خان‌بیگی

این روزها شاهد این هستیم که مزدوران و وابستگان رژیم اعم از آخوندهای حکومتی و مزدوران بسیجی و پاسداران توسط مردم گوشمالی داده میشوند. علت چیست؟

معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات رژیم میثم مهدیار‌، به‌شدت انزجار مردم نسبت به مزدوران نهاد سرکوبگر امر به معروف اعتراف کرد و گفت: پیوسته به تعداد آمران به معروفی، که مورد حمله قرار می‌گیرند افزوده می‌شود

وی گفت: کسانی که امر به معروف می‌کنند که ممکن است مورد واکنش‌های تند و خشن قرار بگیرند در این سال‌ها دیدیم از مرحوم علی خلیلی که در نارمک مورد حمله قرار گرفت ضاربان حتی توانستند که از چنگال قانون فرار کنند هر ساله بر تعداد آمران به معروفی که مورد حمله قرار می‌گیرند اضافه داره میشه.

مطالب مرتبط

دریاچه‌ی ارومیه نفسی که بازایستاد ـ روی خط ایران

اعتراف معاون پژوهشی حکومتی از تشدید حملات مردم به مزدوران سرکوبگر رژیم