خبرتوخبر ـ عظمای ورشکسته مشغول زدن نعل وارونه است ـ پیک شادی

خبرتوخبر خبر داره براتون از عظمای ورشکسته‌ای که طبق معمول مشغول زدن نعل وارونه است.

خامنه‌ای: هر کس هر مقداری که به جمهوری اسلامی به‌عمل ما به رفتار ما به مواضع ما نزدیکتراست، قطعاً نزدیکتر است. این خیلی مهم است این موجب شده است که همدلی بی‌نظیری به‌وجود بیاید بین ملت ایران و ملتهای مسلمان در سراسر دنیای اسلام. این الآن وجود دارد. الآن در شرق دنیای اسلام در غرب دنیای اسلام، از منتها الیه آسیا تا اعماق آفریقا ملتها با ملت ایران دل خوش دارند...

 

مطالب مرتبط 

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ دروغهای رئیسی

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ سر گاو ولایت در خمره اتمی