بررسی ابعاد مختلف جنایت حکومت آخوندی علیه مردم ایران ـ روی خط ایران

گفتگو با دکتر رضا پچراک از انگلستان

دیکتاتورها در ایجاد شرایط خفقان و سرکوب در جامعه، جرم دیگری هم مرتکب میشوند؛ یعنی علاوه بر جنایت‌های آشکاری که انجام می‌دهند، جنایت بسا بزرگتر و در عداد جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی هم مرتکب می‌شوند.

شما پژوهشی را در دست دارید که در باره استفاده رژیم آخوندی از روشهای محکوم و کثیف کنترل روانی  هست و این که این موضوع یک جنایت ضد انسانی است و قابلیت ارایه به محاکم ذیصلاح جهانی را هم دارد. لطفا بطور مختصر از این پژوهشی که در دست دارید برای ما توضیح بدهید؟

مطالب مرتبط

مهاجرت پزشکان و کادر درمانی از ایران تحت حاکمیت آخوندها ـ روی خط ایران

بیانیه پروفسور ایروین کاتلر به‌مناسبت روز همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران