سفر آخوند رئیسی به نیویورک و تبعات آن ـ روی خط ایران

گفتگو با دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران

کارزار شکایت علیه رئیسی جلاد در آمریکا در حال پیشروی است، از طرف دیگر کارزار (نه به ویزا) به رئیسی جلاد هم چنان  توسط نمایندگان مردم آمریکا و هموطنان فعالانه ادامه دارد.

به‌این ترتیب با برگزاری کنفرانس واشنگتن بیش‌از‌پیش روشن شد که سفر محتمل رئیسی جلاد به‌ واشنگتن، رژیم آخوندی را در برابر یک تصمیم دشوار قرار داده است؛ یا با سفر جلاد ۶۷ به‌نیویورک، او را در معرض ریسک‌های مختلف قرار دهد یا در هراس از یک پیگرد قانونی و قرار گرفتن رئیسی در معرض یک رسوایی عالمگیر، مانند لغو سفر وی به اسکاتلند، از چنین ریسکی اجتناب کند.

مطالب مرتبط

آخوند رئیسی در دوراهی سفر به نیویورک یا لغو آن ـ روی خط ایران

کنفرانس واشنگتن؛ رویدادی استثنایی