رها شدن نوزادان در خیابان‌ها و چرایی آن ـ روی خط ایران

گفتگو با کبری هادیلو

روز شنبه روزنامه حکومتی «آرمان‌ِ امروز» در مطلبی با عنوان «محکومان مادام العمر فقر، مشتری ندارند» به بررسی آمار و تأثیرات اجتماعی نوزادان رها شده در ایران پرداخته است.

خبرگزاری حکومتی مهر دوشنبه ۳۱مرداد از پیدا شدن یک نوزاد پسر که تنها ساعتی از تولد او سپری شده، در کنار یک سطل زباله در محله افسریه تهران خبر داد. این پدیده شوم ناشی از فقر شدید، روزانه در ایران تحت حاکمیت پلید آخوندی اتفاق می‌افتد.

در یک حادثه تکان‌دهنده در بیمارستان گنجی برازجان، پس از تولد نوزادی، کارگزاران رژیم مبلغی هنگفت از پدر و مادر او طلب می‌کنند. پدر این نوزاد که توان پرداخت این مبالغ نجومی را ندارد کنترل خود را از دست داده و قصد دارد نوزاد را از بالکن بخش زایمان بیمارستان به‌ پایین پرت کند.

مطالب مرتبط

دزدبازاری بنام وزارت در حکومت آخوندی ـ روی خط ایران

پیدا شدن یک نوزاد در کنار سطل زباله در افسریه تهران