پنجاه‌ وهشتمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و نبرد با دو دیکتاتوری ـ روی خط ایران

گفتگو با دکتر عزیز فولادوند استاد جامعه‌شناس و اسلام‌شناس از آلمان

در پنجاه و هشتمین سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران قصد داریم یک نگاه جامعه‌شناسانه و تاریخی داشته باشیم به این سازمان که طی بیش از نیم قرن مؤثرترین سازمان مخالف دیکتاتوری‌های شاه و شیخ بوده است.

در چند دهه‌ی گذشته، چه در دیکتاتوری شاه و چه در دیکتاتوری آخوندی یک سیاستی جریان داشته تا از پیوستن مردم و به‌طور خاص نسل جوان به مجاهدین ممانعت کنند، در اتاق‌های فکر دستگاه‌های اطلاعاتی دیکتاتور‌ها، انواع و اقسام اتهامات علیه سازمان مجاهدین خلق تولید و نشر و بازنشر شده است.

 

مطالب مرتبط

شکست رژیم در برابر کانون‌های شورشی ـ روی خط ایران

جشن پنجاه‌وهشتمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در وین - اتریش