فساد فولاد مبارکه از کجا شروع شد ـ پیک شادی

فساد فولاد مبارکه  از کجا شروع شد ـ پیک شادی۱۱شهریور۱۴۰۱

فولاد مبارکه ماجرایی که در چند هفته گذشته اول مثل توپ ترکید و کلی صدا کرد، بعد یک دفعه همه چیز جمع شد و ماجرا را خوابوندند. 

توی  این برنامه میخواهیم نگاهی به  این قصه بیندازیم.

از کجا شروع شد؟ 

قضیه از آنجایی شروع شد که روز ۲۵ مرداد توی مجلس رژیم گزارشی از فساد درشرکت فولاد مبارکه اصفهان علنی شد .....

 

مطالب مرتبط 

گفتگو ویژه با سردار قنبری ـ افشای جزئیات سرقت از صندوق امانات

طنز ـ دزدی از صندوق امانت ـ رئیسی و خامنه‌ای پشت ماجرا

 

لطفا به اشتراک بگذارید: