خبرتوخبر ـ معرکه‌گیری آخوند رئیسی در یکسالگی دولتش ـ پیک شادی

این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از معرکه گیری آخوند رئیسی در سالگرد روی کار آمدنش و دروغ و دروغ و دروغ ... 

رئیسی: اقداماتی که دولت کرد، اینکه خودش کارهایی نکنه که یک مرتبه تورم افزوده بشه. اولین اقدام در واقع مهار خود دولت بود از اینکه کارهای توزم زا نکند، خلق پول نکنه،  استقراض نکنه ..... 

این هم جواب مردم به دروغ های رئیسی:

رئیسی دروغگو حاصل وعده هات کو

...

مطالب مرتبط 

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ وحشت آخوند رئیسی از بالا رفتن صدای مردم

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ قمپزهای رئیسی در آستانه یک سالگی دولتش