سخنان دکتر عبدالعلی معصومی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران

دکتر عبدالعلی معصومی استاد دانشگاه

با سلام و درود به شما خانم رجوی رهگشای آزادی!

یاران شورایی پاکبازان شهر شرف اشرف نشانهای پرشور و پایدار در سراسر جهان و کانونهای شورشی آتش‌افروز و ستم سوز و مردم بپاخاسته و جانفشان در سراسر ایران!

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند کوچک هم‌چون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند.....

 

مطالب مرتبط

سخنان پروفسور حسین سعیدیان در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران - سخنان دکتر محمد قربانی، مهدی براعی، بهرام مودت، استاد جلال گنجه‌ای،خانم گیسو شاکری و نسرین سیفی