سخنان دکتر حمیدرضا طاهرزاده در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران

دکترحمیدرضا طاهرزاده ـ هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایر‌ان

خواهر گرانقدر، خواهر مریم عزیزمان، رئیس‌جمهور محبوب مقاومت ایران با درود به شما و سپاس از بیانات پربار، راهگشا و بسیار غنی. بعد از صحبتهایی که به‌طور خاص جوانان کانونهای شورشی و مشاهده حرفهایشان و پیامهای شورانگیزی که طی ویدئویی ملاحظه کردیم، فی‌الواقع حرف چندانی برای گفتن ندارم چون آنها واقعاً فصل‌الخطاب این مقاومت هستند.....

....

مطالب مرتبط

سخنان استاد محمد شمس در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، سخنان دکتر سنابرق زاهدی، ناهید همت‌آبادی و منشور وارسته