سخنان خانم گیسو شاکری در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران

خانم گیسو شاکری ـ هنرمند

با یاد هنرمندان جاوید نامِ مقاومت، دکتر منوچهر هزارخانی، حمید اسدیان، مسعود فرشچی، رحمان کریمی و هنرمندانی که همیشه در میان ما هستند. عماد عزیز، خانم مرضیه، مرجان نازنینم، آندو، و دیگر این‌قدر زیاد هستند  و تو قلب ما هستند که ممکن است آنوقت اسم یکی از آنها هم یادم برود.  منصور قدرخواه، منوچهر سخایی که اخیراً سال گذشته فکر می‌کنم کاری  را از او  بازخوانی کردیم ....

.....

مطالب مرتبط

سخنان فریدون ژورک در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، سخنان دکتر سنابرق زاهدی، ناهید همت‌آبادی و منشور وارسته

لطفا به اشتراک بگذارید: