مروری بر جنبش دادخواهی ـ قسمت اول

آغاز جنبش دادخواهی

اولین دادخواهی، از قتل‌عام ۶۷، چه زمانی و چگونه شروع شد؟

قتل‌عام ۶۷ سیاه‌ترین پرونده نقض حقوق بشر در ۴۳ سال حکومت ولایت فقیه است و در عین حال یکی از درخشان‌ترین صفحات مقاومت و پایداری در تاریخ میهن‌مان.

اولین تلاش‌ها و خبر‌رسانی‌ها در مورد این قتل‌عام در واقع از همان مرداد و شهریور ۶۷ یعنی در همان زمان که هنوز قتل‌عام ادامه داشت شروع شد.

اگر دقیق بخواهیم بگویم از سه شهریور ۶۷ بود که رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی تلگرامی به دبیر کل سازمان ملل متحد خاویر پرز دکوئیار در همان موقع فرستادند. ایشان  در همان تلگرام اشاره کردند که خمینی در دو دست‌نوشته دستور اعدام زندانیان سیاسی که در حال گذراندن حکمشان هستند را صادر کرده است. در واقع شروع جنبش دادخواهی از همان موقع بود. 

بنابراین اولین تلگرام در آن موقع بود همان تلگرام محتوایش در گزارشات سازمان ملل در گزارش گزارشگر ویژه اعدام‌ها در آن موقع منعکس شد.

از همان پاییز ۱۳۶۷ خانواده‌ها در راستای جنبش دادخواهی شروع به تحصن کردند در پایتخت‌های مختلف اروپا، آمریکا و در پاریس همان موقع در سرمای اواخر پاییز خانواده‌ها در میدان باستیل در فرانسه تظاهرات و تحصن کرده بودند و افشاگری‌ها در همان موقع شروع شد.

مطالب مرتبط

پاریس ـ بزرگداشت شهیدان قتل عام ۶۷ و فراخوان به محاکمه خامنه ای ـ رئیسی

قتل‌عام ۶۷، اعتراف دژخیم به پیمان زندانیان با رجوی!

 

لطفا به اشتراک بگذارید: