کنفرانس مقاومت ایران در آمریکا و فراخوان به محاکمه‌ی آخوند رئیسی ـ روی خط ایران

گفتگو با امیر بلورچی

روز پنجشنبه ۳ شهریور کنفرانسی در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا برگزار شد. این کنفرانس به موضوع فراخوان برای محاکمه‌ی رئیسی پرداخت و وزیر مایکل موکیزی و پرفسور اشنیبام مباحث حقوقی و کارشناسی خودشون را ارائه دادند

مطالب مرتبط

چشم‌انداز برجام و تنش‌های پیش‌رو ـ روی خط ایران

فاکس نیوز: قربانیان «کمیسیون مرگ» ایران در سال ۱۹۸۸ علیه رئیسی در نیویورک شکایت کردند

لطفا به اشتراک بگذارید: