پیوند اعتراضات و قیام مردم ایران ـ روی خط ایران

گفتگو با فرخنده ذاکری

در گرم‌ترین روزهای تابستان، مردم همدان با شرایط قطعی آب مواجه شدن،‌ روز ۲شهریور شاهد بودیم که مردم همدان به خیابان‌ها آمدند و شعار می‌دادند. توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، علت چیه که بحران کمبود آب به چنن شعار سرنگون‌طلبانه‌ای راه می‌برد؟

هفته گذشته در شهرکرد شاهد خیزش مردم این شهر به دلیل بحران آب با شعار «مرگ بر رئیسی» بودیم و این هفته شاهد تظاهرات مردم همدان به دلیل بحران آب با شعار «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» و «تا آخوند کفن نشود این وطن کفن نشود» سؤال اینه که چرا در ایران خواسته های صنفی تبدیل به خواسته‌های براندازانه و سرنگونی رژیم میشود؟

مطالب مرتبط

زمینه‌چینی چپاول جدید در قیمت نان ـ روی خط ایران

اینجا همدان است

لطفا به اشتراک بگذارید: