زمینه‌چینی چپاول جدید در قیمت نان ـ روی خط ایران

آخوند رئیسی اسم طرح حذف یارانه‌ها رو «مردمی‌سازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه» گذاشته بود، دیدیم که چه عدالت و مردمی‌سازی بود که سفره‌های مردم رو خالی کرد. اما بخشی از این طرح هنوز کامل نشده و اون کارتی کردن نان هست.

نانی که به‌عنوان آخرین سنگر سفره‌ی کارگران هست و با حذف هر بخش از مواد غذایی این نان هست که حضور پررنگ‌تری در سفره‌های دهک‌های پایین جامعه دارد، اما قصد و نیت حکومت آخوندی برای اجرای خرید نان با کارت چیست؟ 

مطالب مرتبط

خلق نجومی نقدینگی و نتایج آن ـ روی خط ایران

گرانی، فقر و گرسنگی... در حاکمیت خامنه‌ای حقیقت یا تحریف؟

لطفا به اشتراک بگذارید: