خلق نجومی نقدینگی و نتایج آن ـ روی خط ایران

گفتگو با دکتر سیامک شجاعی

یکی از عوامل مهم بحران‌زا در اقتصاد ایران تولید نجومی هزاران میلیارد تومان نقدینگی در روز هست. این نقدینگی توسط بانک مرکزی و بانک‌های رژیم ایجاد می‌شود

این هفته مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه‌ی وزارت اقتصاد رژیم آخوندی اعلام کرد که در سه ماهه ابتدایی سال جاری روزانه حدود سه هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده. سؤال این است که اولا چگونه و با چه مکانیزمی این میزان نقدینگی یا به عبارتی چاپ اسکناس بدون پشتوانه تولید میشود؟ و چه تأثیری بر زندگی مردم دارد؟

مطالب مرتبط

کارزار نه به ویزا برای آخوند رئیسی و فعالیت‌های مقاومت ایران ـ روی خط ایران

نقدینگی پنج هزار تریلیونی در مرکز و سفر به پیرامون

 

لطفا به اشتراک بگذارید: