خبرتوخبر ـ تلاش رئیسی برای فرار از ناکار آمدی دولت قاتلان ـ پیک شادی

این هفته خبرتوخبر خبر داره براتون از شش کلاسه دروغگو که آب و نون مردم رو قطع کرده و دنبال خیمه شب بازیهای دانش بنیانه.

رئیسی: در دولت باز مطرح خواهیم کرد که این کار را اجرایی و عملیاتی کنند یعنی به شکل واقعی از کار دانش بنیان حمایت کنند. یک متخصص ما اینجا نگه من بازار ندارم. من اینجا میتونم تجاری سازی کنم اما درعین‌حال دستگاه اداری ما بیاد این محصول رو از خارج کشور وارد بکنه... .

 

مطالب مرتبط 

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ سر گاو ولایت در خمره اتمی

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ قمپزهای رئیسی در آستانه یک سالگی دولتش