سخنرانی کنت بلکول در اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید

کنت بلکول - سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد

خانم رجوی، دوستان، رزمندگان آزادی و سفرای حقوق بشر! ما در لحظه انتخاب کردن قرار داریم. در واقع ما در برهه تاریک زمان خود و این رژیم وارد شدیم. این رژیم، رژیمی است که سخنرانان قبلی و متحدان ما به درستی آن را فاسد و عامل جنایت علیه بشریت نامیدند. و آیا ما در واقع سیاهی این رژیم را به چالش خواهیم کشید؟

ما در طول تاریخ بشر دریافتیم که کسانی که شرارت می‌کنند عاشق تاریکی هستند. به‌عنوان افراد، لحظه انتخاب برعهده هر یک از ما قرار دارد. آیا ما آن نور درونی کرامت انسانی را که با پایداری در جستجوی آزادی است، در نظر خواهیم گرفت؟ آیا آن چراغ را می‌گیریم و زیر کاهدان مخفی می‌کنیم؟ یا در واقع آن را برافراشته، روشن نگاه می‌داریم؟ متحد با این فراز لاتین:....

آیا ما به‌عنوان رزمندگان آزادی و عاشقان کرامت انسانی، به خانم مریم رجوی و مقاومت می‌پیوندیم تا راهنمای صبح جدید در ایران باشیم؟ قادر به انجام آن هستیم. بایستی انجامش دهیم. این کار را خواهیم کرد.

مارتین لوتر کینگ رهبر عالی جنبش حقوق مدنی در آمریکا به این درک رسید که در نیروی فعال انسانی سرمایه‌گذاری می‌کنیم و می‌توانیم قوس تاریخ را تغییر دهیم. اما باید عزم و ارادهٴ انجام آن را داشته باشیم.

نیروی پراکنده در خارج دارای قدرت و موتوری برای تغییر است و تهدید مستقیم برای یک رژیم فاسد به‌شمار می‌آید.

ما شاهد حملات آنها به شما بوده‌ایم هم‌چنین شاهد کسانی که حامی شما هستند. پدرم سابقاً به من می‌گفت پسرم سگ‌ها، به ماشینهای که پارک شده پارس نمی‌کنند. منظورش این بود که سگ‌ها فقط به ماشین‌هایی پارس می‌کنند که در حرکت هستند. علتی که رژیم این قدر وحشت‌زده است و در اظهاراتش نسبت به ما نیشدار است این است که آنها می‌دانند ما در حرکت رو به جلو هستیم و پیروز خواهیم بود، این‌چنین عامل تغییر رژیم خواهیم بود.

بگذارید آورندگان سپیده دم تازه‌یی در ایران باشیم. بگذارید همین الآن چنین کنیم. «می‌توان و باید»

 

مطالب مرتبط

سخنرانی ژنرال چاک والد در اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید

پیام شخصیتها در کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی، کریستیان سیلویو - پتراس استراویچیوس - یاتسک ساریوژ وولسکی - لیوداس مازیلیس - آنا بونفریسکو

لطفا به اشتراک بگذارید: