۲۸مرداد خنجری بر پیکر مردم

۲۸مرداد خنجری بر پیکر مردم ـ قسمت اول و دوم

دکتر مصدق: فرزندان عزیز وطن با چشم باز و بیدار مراقب سرنوشت خانه کهنسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
قسمت اول: دولت دکتر محمد مصدق
بدون شک یکی از فرازهای تاریخ ایران ظهور دولت دکتر مصدق است. دولت دکتر مصدق یگانه دولت ملی تاریخ معاصر ایران است.
دکتر مصدق سیاستمدار، حقوقدان، نماینده هشت دوره مجلس شورای ملی، استاندار، وزیر و نخست‌وزیر ایران بود و نخستین ایرانی دارنده مدرک دکترای رشته حقوق است.
دکتر مصدق به‌شدت مخالف رضاخان بود و معتقد بود شاه شدن این قزاق، معنای بازگشت دیکتاتوری و استبداد به ایران است... . .

قسمت دوم: اقدامات دکتر مصدق کارشکنی‌های دربار
مصدق شرط نخست‌وزیری خود را تصویب قانون خلع‌ید انگلیس از صنعت نفت ایران قرار داده بود.
دکتر مصدق در دوران نخست‌وزیری خود قانون ملی شدن صنعت نفت را اجرا کرد و در شورای امنیت سازمان ملل‌متحد از حقوق مردم ایران برای ملی شدن نفت دفاع کرد. پیروزی در دادگاه بین‌المللی لاهه در پرونده ملی شدن نفت برگ درخشان دیگری در کارنامه پیشوای فقید نهضت ملی ایران است... .

 

مطالب مرتبط

داستانی تکراری اما «نو» از کودتای ۲۸ مرداد

۱۴مرداد روز پیروزی اراده خلق بر دیکتاتوری و استبداد ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: