پاریس ـ بزرگداشت شهیدان قتل عام ۶۷ و فراخوان به محاکمه خامنه ای ـ رئیسی

پاریس ـ ۲۷مرداد ۱۴۰۱

بزرگداشت شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ و شهدای قیام آبان ۱۳۹۸

فراخوان به محاکمه بین المللی خامنه ای ـ رئیسی ـ اژه ای به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت

 

مطالب مرتبط

واشینگتن ـ نمایشگاه سالگرد قتل عام ۶۷ در برابر کنگره آمریکا ـ روز سوم

شکوه پایداری از خلال اعترافات دژخیم

لطفا به اشتراک بگذارید: