تهران ـ بوستان قزل قلعه پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران ـ بلوار جلال آل احمد، بوستان قزل قلعه، ساعت ۱۹۵۰ چهارشنبه ۲۶مرداد ۱۴۰۱:

پخش شعارهای سرنگونی:

حکومت آخوندی سرنگون سرنگون

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

زحمتکشان محرومان مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

می‌جنگیم می‌رزمیم ایران را پس می‌گیریم

رئیسی رئیسی جلاد شصت و هفتی

حکومت یزیدی آخوندی سرنگون سرنگون

 

مطالب مرتبط

اصفهان - خیابان ساکت، تصویرنگاری از رهبر مقاومت با شعار تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در قرارگاه ضدخاتم‌الانبیا سپاه پاسداران