اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت در شهرهای مختلف ادامه یافت

 

اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت در شهرهای مختلف به‌خاطر وضعیت بحرانی معیشت و شرایط کاری امروز نیز ادامه یافت.

مطالب مرتبط

خشم و اعتراض هموطنان سیل‌زده علیه آخوندهای غارتگر

تجمع اعتراضی کارکنان نفت در تهران و آبادان