دبیرکل سازمان ملل گزارش جاوید رحمان را به مجمع عمومی ارسال کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را به مجمع عمومی ارسال کرد. در قسمتی از این گزارش از جمله آمده است: در زمان اعتراضات سراسری در می ۲۰۲۲، بیش از ۵۵ نفر اعدام شدند که نشان دهنده بالاترین نرخ اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ است...

گزارشگر ویژه همچنان فوق العاده نگران تداوم استفاده از روش های بازجویی است که با استانداردهای بین المللی مطابقت ندارد ، از جمله گرفتن اعترافات تحت شکنجه یا سایر اشکال بدرفتاری ...در سال ۲۹۲۱، حداقل ۱۷ زن اعدام شدند.

جمهوری اسلامی در صدر لیست کشورهایی قرار دارد که زنان را اعدام میکنند.

 

مطالب مرتبط

آسوشیتدپرس ـ نمایشگاه عکس قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷در واشینگتن

اعدام ۹زندانی در ۴روز و احکام جنایتکارانه قطع انگشتان و کور کردن چشم