حرکتهای اعتراضی علیه غارت و چپاول رژیم آخوندی در بندر انزلی و رستمکلا

بندر انزلی ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان ۲۶مرداد ۱۴۰۱

همزمان با برگزاری مجمع کانون عالی کارگران بازنشسته در بندر انزلی، از صبح امروز چهارشنبه ۲۶مرداد جمعی از بازنشستگان در مقابل هتل محل برگزاری مجمع تجمع اعتراض نموده و ضمن تجمع به برگزاری این مجمع، خواستار افزایش قانونی مستمریها مطابق مصوبه هیأت مدیره تأمین اجتماعی هستند.

رستمکلا ـ تجمع اعتراضی غارت‌شدگان صندوق امیرالمومنین ۲۵مرداد۱۴۰۱

غارت‌شدگان  مؤسسه قرض‌الحسنه  امیرالمومنین در مازندران، در اعتراض به دزدی‌های این صندوق و عدم رسیدگی به وضعیت پرونده حقوقی‌شان شامگاه سه‌شنبه ۲۵مرداد دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

مطالب مرتبط

تظاهرات مردم خشمگین شهرکرد در اعتراض به قطع آب ـ در یک نگاه

تهاجم کانون‌های شورشی و چندین انفجار در پادگان امنیتی ضدامام هادی