حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی از آلمان در کهکشان مقاومت ـ روی خط ایران

گفتگو با ویدا نیک‌طالعان

در کهکشان بزرگ مقاومت ایران ، امسال هم مثل هر سال تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی آلمان حضور داشتند.
سیاستمداران و پارلمانترها که معمولا بدنبال تعهدات حزبی و مسائل ملی خودشان هستند. چه شده که بر خلاف مواضع رسمی کشورشان از مقاومت ایران دفاع میکنند؟

 

مطالب مرتبط

سخنرانی شماری از شخصیتها در گردهمایی جهانی ایران آزاد - کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی

سخنرانی خانم مریم رجوی در اجتماع گروهی از شخصیت‌های سیاسی و بین‌المللی