مواضع ضدونقیض سردمداران رژیم در رابطه با مذاکرات اتمی

روزنامه سپاه پاسداران نوشت: اروپا گفته چیز نگران‌کننده‌ای در پاسخ جمهوری اسلامی نیست. برخی محافل گفته‌اند اروپا باید تا امشب یا فردا جواب آمریکا و خود را بدهد

رسانه‌های حکومتی به‌نقل از دیپلماتها خبر دادند که رژیم خواستار دریافت غرامت در صورت خروج آمریکا از برجام شده است.

روزنامه حکومتی ابتکار درباره شرایط دستیابی به توافق نوشت: تضمین توافق اتمی باید، همپوشانی حداکثری منافع طرفین در آینده باشد در غیراین صورت هم‌چنان باید منتظر تکرار سناریوی خروج یکی از طرفین از آن و آغاز دور تسلسل جدیدی بود

یک کارشناسان حکومتی از باند مغلوب نظام خواستار ادامه سیاست بمب‌سازی رژیم شد و گفت: آرامش از لوله توپ درمی‌آید نه از توافق. دانش بمب اتمی سپر ژئوپولیتیک نظام است و نظام با توانایی ساخت بمب اتمی امن‌تر خواهند بود.

لیلاز کارشناس حکومتی ـ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

من معتقدم که هیچ چیزی جز لوله توپ نمی‌تواند ضامن ثبات شما باشد... .فقط در شرایطی که بتوانید لوله توپ را بخرید...

خریدیم، خبر دارم بهت می‌دهم، تمام شده است.

*در این شرایط بهتر است ما در تنش باشیم یا در آرامش؟

معلوم است که در آرامش، اما بحث من با شما این است که این آرامش از لوله توپ در می‌آید نه از توافق. کاغذ چیزی به تو نمی‌دهد، کاغذ هیچ چیز نمی‌دهد، اصلاً حتی کنگره آمریکا تصویب کند، کار ده دقیقه است که رئیس‌جمهور آمریکا بخواهد به همش بزند.

فرمودید سپر ژئوپلیتیک، می‌خواهم ببینم مفهوم مورد نظر شما را درست فهمیده‌ام، منظور شما «بمب اتم» است؟ یا توانایی ساخت آن...

من مخالفش بودم. اما به این جمع‌بندی رسیدم که اگر من ایرانی اصلاح‌طلب بخواهم مسائلم را در داخل ایران حل کنم، در صورتی که به اندازه کافی نیرومند نباشم، آمریکا اجازه نمی‌دهد

*فکر می‌کنید ایران با بمب اتمی امن‌تر است یا بدون بمب اتمی؟

در شرایط فعلی با توانایی ساخت بمب اتمی ایران امن‌تر است.

 

مطالب مرتبط

رویترز ـ در صورت شکست در مذاکرات هسته‌یی تهدید اقدام نظامی علیه ایران وجود دارد

گلدمن ساکس: توافق اتمی ایران در کوتاه مدت «بعید» است