ندپرایس ـ ما از دخالت‌های خبیثانه رژیم ایران در منطقه و فراتر از منطقه مطلعیم

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود گفت:

ما پاسخ رژیم ایران را از طریق اروپاییان دریافت و آنرا بررسی نموده‌ایم و واکنش خود را نسبت به آن به‌طور خصوصی به اتحادیه اروپا منتقل کرده‌ایم... ما در حال بررسی نکات آنها در مشورت با متحدان اروپاییمان هستیم. اما هم‌چنان با جوزپ بورل موافقیم که آنچه که باید طی ۱۷ ماه گذشته در موردش گفتگو میشد، به سرانجام رسیده است.

یعنی از یک سو اقداماتی که رژیم ایران باید برای اعمال محدودیتهای قابل راستی آزمایی و دائمی بر برنامه هسته ای خود انجام دهد؛ و از سوی دیگر گامهایی که آمریکا در صورت موافقت رژیم ایران با این پیشنهاد، باید برای برداشتن آنها آمادگی داشته باشد، یعنی کاهش تحریمها بر برنامه هسته ای رژیم ایران.

ند پرایس افزود: رژیم ایران پیام ما را به روشنی شنیده است. این‌که این مذاکرات در چهارچوب توافق برجام است که منحصراً بر برنامه هسته ای این رژیم متمرکز است. یعنی آنچه که رژیم ایران مجاز است انجام دهد و آنچه که باید انجام دهد تا به جامعه بین‌المللی و هم‌چنین به بازرسان بین‌المللی تسلیحات نشان دهد محدودیتهای دائمی و قابل راستی آزمایی در پیشبرد برنامه هسته‌ایش دارد.

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا هم‌چنین گفت: ما امیدواریم با رسیدن به مرحله نهایی مذاکرات، رژیم ایران آن جدیتی را که تابه‌حال از خود نشان نداده، نشان دهد. اگر این جدیت وجود داشت ما خیلی پیش‌تر از این به بازگشت متقابل به توافق برجام دست پیدا کرده بودیم... اما به‌هرحال ما اکنون در حال بررسی دقیق پاسخ رژیم ایران هستیم... اما باید خاطرنشان کنم، تا آنجا که به فهرست سازمانهای تروریستی مربوط است، رئیس‌جمهور بسیار شفاف بوده است. لیست گذاری سپاه پاسداران و تحریمهای مربوط به آن، خارج از توافق برجام هستند. این یک موضوع فرابرجامی است و ما مکرراً این را گفته‌ایم... اما هم‌چنانکه بارها تأکید کرده‌ایم، توافق برجام، به‌نظر ما، مؤثرترین وسیله ای است که می‌توان با آن برنامه هسته ای رژیم ایران را بر اساس یک راستی آزمایی دائم، مهار کرد.

سخنگوی وزارت‌خارجه در ادامه گفت: آنچه ما به‌عنوان یک حقیقت روشن و اساسی از آن مطلعیم، دخالت‌های خبیثانه و توأم با سوءنیت رژیم ایران در منطقه و فراتر از منطقه است...

 

مطالب مرتبط

مایک پمپئو ـ آمریکا موظف است شبکه‌های تروریستی ایران در آمریکا را نابود کند

کلیفورد می: بایدن با برنامه هسته‌یی ایران و تروریسم آن به‌طور جداگانه برخورد می‌کند