وحشت از پیامدهای سیاست تروریستی ـ روی خط ایران

دهه هاست که سیاست صدور تروریست از ارکان اساسی حکومت آخوندیست. از ارسال سلاح و مهمات برای گروههای تروریستی تا براه انداختن دفاتر و مراکز تحت نام تبلیغات اسلامی و دهها نمونه دیگر را میتوان برشمرد.
اما تلاش برای قتل سلمان رشدی، موضوعی است  که نه میتواند آنرا محکوم کند و نه میتواند از آن دفاع کند در حالیکه این فتوا و سیاست رسمی اعلام شده حکومت آخوندی بوده و خامنه‌ای بارها  بر فتوای خمینی مهر تاکید و تایید زده است.....

 

مطالب مرتبط

یورگن براون: حمله تروریستی به سلمان رشدی کار آخوندهای ایران است

اداره پلیس نیویورک ـ ضارب سلمان رشدی از سپاه پاسداران حمایت می‌کرد